Velkommen til Friluftsscenen i Damsholte
 
Generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:30 på Møn Friskole

Dagsorden:

- Valg af stemmetællere
- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelse af revideret regnskab, samt godkendelse af samme
- Valg af kasserer
- Valg af 1 bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter
- Valg af 2 revisorer
- Fastsættelse af kontingent
- Indkomne forslag
- Eventuelt

På valg er:
Kasserer Nete Hansen 2 år Ønsker ikke genvalg
Best. medlem Brian Møenholt 2 år Ønsker ikke genvalg
Best. medlem Jens Grønager 2 år Kan genvælges

Suppleant Tanja Krog 1 år Kan genvælges
Suppleant Sabrina Brix 1 år Kan genvælges
Revisor Bente Pedersen 1 år
Revisor Susanne Jensen 1 år
 

Se Vedtægter klik her

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Damsholte Friluftscene - 2019 | CVR: 31128374 | Portnervej 4, 4780 Stege - Danmark | Tlf.: 60684780 | damsholtescenen@gmail.com