VEDR Covid-19

Damsholte aflyser Sommerforestilling 2020.

 

For første gang siden 1967, bliver der i år ingen Sommerforestilling og ingen Sankt Hans aften på vores skønne friluftsscenen i Damsholte.

Pga Covid-19 har vi lige som alle andre måtte indstille øvningen, så vi kan derfor ikke når at blive klar

til at spille stykket “The Sound of Music “ til Sommer.

Vi havde ellers satset meget stort i år og købet et meget dyrt stykke hjem,

Men Vi har netop fået svar fra London om at vi har fået lov til at spille stykket til sommer 2021

Du kan allerede nu tilmelde dig, hvis du vil være med til at sætte stykket op 2021,: sommerstykke2021@damsholtescenen.dk

Julestykke 2020.

Ud fra de seneste ud meldiger fra myndighederne vedr afstandskrav ved fritidsaktiviter,    bliver vi desværre også nød til at aflyse årets Juleforestilling.

Vi skulle være startet øvningen i august og spillet sidst i november, men desværre ikke i år    Vi håber naturligvis at vi kan spille næste år.

Har du lyst til at deltage i Julestykket 2021, så send gerne allerede nu en mail på julestykke@damsholtescenen.dk , Så sender vi noget ud så snart der er nyt.